Pastorie en kerk van de Sint Jozefparochie

De pastorie van de Sint Jozefkerk

De kerk en de pastorie van de Sint Jozefkerk, respectievelijk aan de Tolpost en aan de Bakelsedijk, staan beide op de rijksmonumentenlijst. Volgens de monumenteninventarisatie zijn beide gebouwen ontworpen door architect Wolter te Riele. De pastorie wordt nu gebruikt als parochiekantoor voor de verschillende parochies in de binnenstad, die onder een bestuur vallen, die van Sint Lambertus, Sint Jozef en De Goede Herder.

De kerk zelf heeft, door de grote hoeveelheid rode baksteen, een gesloten karakter, de pastorie heeft een klassiek karakter. De pastorie kent volgens de monumenteninventarisatie elementen van neoclassicisme en traditionalisme. Door de vele ramen, de lichte verf op de kozijnen en de luiken, heeft de pastorie een heel andere uitstraling dan de kerk. Dat is niet iets van nu. De foto, die kort na de bouw gemaakt is, laat dat ook al zien. De foto is goed te dateren, omdat de kerk nog zonder toren is. Om financiële redenen werd in eerste instantie slechts het achterste deel van de kerk gebouwd. Tussen 1927 en 1931 werd het voorste stuk en toren toegevoegd. Daarom is het zicht op de kerk en pastorie op de foto heel anders dan nu.

In een jubileumboekje, dat werd uitgegeven bij het 12,5-jarig bestaan van de parochie, wordt verteld dat het oorspronkelijk niet de bedoeling was om een pastorie te bouwen. De Sint Jozefkerk kwam te staan op de plaats waar tot dan de molen van Kampers had gestaan. Bij die molen was een losstaand molenaarshuis. Dit huis werd geschikt geacht als pastorie. De kerk kwam echter te liggen in het verlengde van de as van de Heistraat en daardoor kwam het molenaarshuis in het gedrang. Toen op 19 augustus 1923 de kerk werd ingezegend hadden pastoor Van Leeuwen en kapelaan Verbunt nog geen eigen huis. Tijdelijk werd een huis gehuurd van woningbouwvereniging De Hoop. Met giften uit de parochie werden gelden bijeen gebracht om alsnog een pastorie te bouwen. Dit gebeurde volgens de jubileumgids volgens het ontwerp van de Helmondse architect Lambert de Vries door aannemer Turlings. Deze gegevens zijn tegenstrijdig met die van de monumenteninventarisatie. Om zekerheid te krijgen heb ik het archief van de Sint Jozefparochie er maar eens bij gehaald. In de stukken over de bouw van de kerk en de pastorie zitten veel prachtige bouwtekeningen. Dat is ook logisch, omdat de kerk niet uitgevoerd is volgens de eerste bouwplannen. Bij een ontwerpschets van Wolter te Riele staat inderdaad een kerk met een heel andere toren en een pastorie die wel lijkt op de huidige. Maar de uiteindelijke bouwtekeningen van de pastorie zijn wel degelijk van Lambert de Vries. Misschien geldt voor de pastorie wel dat de architect Lambert de Vries is, die zich heeft laten inspireren door de oorspronkelijke schetsen van Wolter te Riele.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
17 Jan nagelkerke
foto fabriekscomplex Diddens & van Asten anno 1960. Foto Jos Pé.
images/hourglass.png

ZOEKEN...