Wapen Son en Breugel

Wapen Son en Breugel

16 juli 1817: “[Zijnde] van lazuur, beladen met een zon van goud.”

Geschiedenis van het wapen
Schepenen van Son zijn bekend vanaf 1349. Uit 1358  is het oudst bekende zegel van die schepenbank bewaard gebleven, waarop een gevierendeeld wapenschild is te zien. In het eerste kwartier staat de Brabantse leeuw, in het vierde de Limburgse. In het tweede en derde kwartier staat een zon afgebeeld, gesymboliseerd door een door zes gebogen stralen gevormd zonnerad. Opvallend daarbij is dat het rad in het tweede kwartier zes- en in het derde vijfradig is. De vorm van het zonnerad vertoont grote gelijkenis met een molensteen. De lokale kleuren van Son lijken bewaard in het ambts- of herkomstwapen van Franciscus van der Velde (1507-1576), om zijn geboorteplaats ook Sonnius genoemd, eerste bisschop van Den Bosch: in azuur een zon van goud, vergezeld van drie molenijzers, eveneens van goud. In 1652 is in ieder geval het 14de-eeuwse zegel nog in gebruik. Een stempelafdruk met het wapen met één stralende zon is vooralsnog slechts bekend vanaf einde 1816. Ook heeft er een zegelstempel bestaan met de voorstelling van een cartouchevormig wapenschild met stralende zon en de tekst "Gemeente Son en Breugel". Daarvan zijn tot heden geen gedateerde afdrukken gevonden. De burgemeester schreef in 1815 aan de gouverneur der provincie dat zijn gemeente sinds onheuglijke tijden een wapen had gevoerd - "de Son" - welk wapen nog onder hem berustte. Op verzoek zond hij een maand later een afdruk van het "wapen" in. Omdat dat "wapen" van die brief is gescheurd, valt niet meer te achterhalen welke afdruk de burgemeester inzond. Het bij diploma van 16 juli 1817 bevestigde wapen is omschreven als bovenstaand. De kleuren zijn de rijkskleuren, die hier overeenkomen met de kleuren uit het wapen van Sonnius.

Bron
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Victoriakas van de familie Albers Pistorius
Het eucharistisch jeugdcongres van 1931
Wapen Mierlo
Pietje Leenhouwers alias pater Albuinus
images/hourglass.png

ZOEKEN...