De Veestraat in 1964

De Veestraat in verandering (1)

De techniek van het fotograferen is inmiddels zo oud dat veranderingen in het stadsbeeld goed gevolgd kunnen worden aan de hand van oudere en nieuwe opnames. Dit gaat uiteraard alleen op voor straten die al bestonden in de beginperiode van de fotografie. En dan vooral de straten in het centrum van de stad. Al vroeg legden fotografen deze straten vast. Zo ook de Helmondse Veestraat, en met name het gedeelte tussen het kanaal en de oude Aa. Dit stuk heette rond 1900 nog de Pantoffelstraat.

 

Duidelijk herkenbaar op de foto is het tweede pand van links, tegenwoordig de cd-zaak van Van Leest. Het is een pand dat er al lang staat. Het oude huis dat er eerder stond werd in 1886 afgebroken en herbouwd. Dit jaartal is echter afkomstig uit het kadaster waardoor de daadwerkelijke herbouw een tot twee jaar later geweest kan zijn. In 1915 werd het pand gedeeltelijk weer opgebouwd en in 1933 volgde nog een verbouwing. Kan er dan vanuit gegaan worden dat het pand er nu uitziet zoals het er in 1886 uitzag of is het in 1933 zo veranderd dat het een heel ander huis leek? Op deze vraag geeft het kadaster geen antwoord. Daar komen de oude foto’s goed van pas. Op foto’s van vóór 1940 heeft het pand namelijk een heel ander uiterlijk. 

Uiteindelijk bieden de foto’s toch geen uitsluitsel. Omdat het pand in 1941 in andere handen kwam, zou het logisch zijn dat toen de gevel veranderd werd. De heer Martin, een zoon van de eigenaar van het pand tot 1941, weet echter te vertellen dat de verbouwing in 1933 alleen aan de achterzijde was. De gevel werd veranderd door de nieuwe eigenaars. Hiermee blijkt meteen dat de gegevens in het kadaster voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. De verandering van de gevel vond men blijkbaar geen ingreep die genoteerd moest worden. Toch is die verandering voor de beeldbepaling van de straat essentieel. Opvallend is dat het pand een klokvormige gevel kreeg. De vorm die het pand vóór 1886 ook had. 

Oudere Helmonders zullen het pand nog kennen als de bont- en hoedenzaak van de dames Hermens. In 1941 kwam het pand in handen van Mathilde van Wamel, weduwe van Franciscus Hermens. Zij kocht het pand van de Josephus Aloysius Martin, de bekende banketbakker. Deze vestigde zich direct na zijn huwelijk in 1901 in het pand, dat hij in 1917 in eigendom verwierf. Hij zette de familietraditie voort. Zijn vader had eind negentiende en begin twintigste eeuw een zaak in de Kerkstraat. Op de foto zijn natuurlijk ook de aangrenzende panden te zien. Links van het centrale pand, dat huisnummer 40 heeft, ligt de corsetteriezaak van Bruning. Rechts van de bontzaak van Hermens is de gloednieuwe woninginrichting van Alphons Konings te zien. De foto werd genomen in 1964 en het jaar daarvoor werd het pand van Konings helemaal vernieuwd. Nog verder naar rechts liggen de zaken van Van Bokhoven-Boers en van de firma Mommers. 

 

Meer nog dan aan de hand van de panden is de foto te dateren aan de hand van de Helmonders die de Veestraat bevolken. Vooral de kinderwagens geven een tijdsbeeld weer. En in de jaren zestig was de Veestraat nog geen voetgangersgebied. Voetgangers, fietsers en een auto gebruiken de straat. Daarnaast beschikte Helmond, gezien het flinke aantal televisieantennes op de daken, nog niet over een centraal antennesysteem. 

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Helmond. Havenweg, hoek Veestraat in 1892
Wapen Soerendonk
Het Catharina-ziekenhuis
Veestraat/ Markt 1957
images/hourglass.png

ZOEKEN...