Broeders van Maastricht

Broeders van Maastricht

Deze foto is genomen in de Molenstraat in Helmond, een stukje dichter bij de stad dan waar het Historisch Informatiecentrum ooit gevestigd was. Het is een opname van de hoofdingang van het broederklooster dat zat op de hoek van de Molenstraat en Laan Vredelust, daar waar later Zuidende is gekomen. De foto is gemaakt bij gelegenheid van het gouden jubileum in Helmond van de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Maria. Deze orde, die beter bekend staat onder de naam Broeders van Maastricht, heeft in Helmond ruim een eeuw voor onderwijs aan jongens gezorgd. Op de foto worden de broeders in 1930 toegezongen voor hun klooster door een hele schare schooljongens onder leiding van onderwijzer J. van der Sande.

De broeders verschenen in 1880 voor het eerst in Helmond. Hun vestiging hier in de stad had nog heel wat voeten in aarde gehad. Deken Spierings van de Lambertusparochie was al in 1873 begonnen met de bouw van een klooster en school voor jongens aan de Zuid-Koninginnewal in het gebouw dat nu bekend staat als Mater Dei. De deken wilde graag dat er in Helmond ook voor jongens de mogelijkheid tot katholiek onderwijs kwam. Voor de meisjes was die mogelijkheid er al langer sinds de Zusters van Liefde van Tilburg zich op de Markt hadden gevestigd. Jongens konden alleen nog maar naar de openbare school.

In 1875 was het gebouw aan de Zuid-Koninginnewal af. Er was echter geen kloosterorde te vinden die voldoende mankracht had om leden van de orde in te zetten in Helmond. Deken Spierings maakte niet meer mee dat uiteindelijk de Broeders van Maastricht in 1880 bereid werden gevonden in het klooster te trekken. Hij stierf al in 1877. Toen de broeders in het klooster trokken kreeg het de naam St. Ludovicus, naar de oprichter van de broederorde Louis Rutten.

De katholieke jongensschool werd in hetzelfde gebouw gevestigd. Die school was een groot succes. Na zeven jaar werd er al les gegeven aan ruim 400 jongens. Het gebouw bleek veel te klein. Om ruimte te scheppen voor onderwijs werden de slaapzaal van de broeders en de ontvangstkamer omgetoverd tot leslokalen. De broeders moesten naar de ziekenkamer, de logeerkamer en de zolder. De toestand werd onhoudbaar en er moest een nieuw klooster komen. Na enkele jaren voorbereiding werd in 1898 begonnen met de bouw in de Molenstraat op het al jaren braakliggende terrein van het oude kerkhof. In 1899 was de nieuwe Ludovicus klaar en verhuisden de broeders om vanuit hun nieuwe behuizing het onderwijs aan Helmondse jongens voort te zetten. Aan de Molenstraat zouden de broeders tot 1962 blijven zitten. In dat laatste jaar verhuisden ze naar de Ruusbroeclaan. In 1999 zijn de broeders helemaal uit Helmond vertrokken.

Collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Gewone Helmonders in hun door de weekse kloffie.
De kabouters in actie
Rozenhof, de warme maaltijd wordt verzorgd.
images/hourglass.png

ZOEKEN...