Klooster Binderen

Binderen

Op de plek waar heden ten dage het kapelletje van Binderen staat, stond ooit een fiere abdij: bevolkt door nonnen die veelal van adellijke afkomst waren. Het klooster werd gesticht tussen 1244 en 1246, hoogstwaarschijnlijk door toedoen van Maria van Brabant en was toegewijd aan Maria. Aan deze stichting is een kleurrijke legende –upload/verhalenbank_poost/bijlagen5.2.pngupload/verhalenbank_poost/bijlagen5.3.pngHet huis te Binderen in de achttiende eeuw, diverse prenten.De nonnen die in Binderen woonden, behoorden tot de orde van de Cisterciënzers, een strenge, op beschouwing en contemplatie gerichte orde. De abdij werd tengevolge van vele giften een van de grootste grondgrondbezitters van Helmond. De meeste grond lieten zij bewerken door pachters. Bekende pachthoeven waren onder andere de hoeve Ter Kemenade, de Pannehoeve en de Bommeneesche Hoeve. De abdij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontginnen van veel woeste gronden en in het doorvoeren van nieuwe landbouwtechnieken.
Het klooster had, net als de meeste andere kloosters in Noord-Brabant, veel te lijden van de Tachtigjarige oorlog. Na de vrede van Munster in 1648 werd de abdij op bevel van de Staten-Generaal opgeheven. De rijke bezittingen werden staatseigendom. Het kloostergebouw zelf werd met de onmiddellijke omgeving in 1658 verkocht aan Johan Gans. Het werd daarna verbouwd tot patriciërswoning. In 1772 werd het gebouw verkocht aan Diederik Huygens, die het in 1776 met de grond gelijk maakte.

upload/verhalenbank_poost/bijlagen5.4.png

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De Helmondse voetbalvereniging "Trap Door" bij een uitwedstrijd in Tiel in 1898. Fotograaf onbekend.
b.3
Landweermannen
Hoek Markt Veestraat.
images/hourglass.png

ZOEKEN...